Kandidáti

Praha 8 - seznam kandidátů do zastupitelstva

MUDr. Dita Protopopová, Ph. D.

38 let, expert Ministerstva zdravotnictví na duševní zdraví pro komunikaci s Evropskou unií a vedoucí gestor reformy psychiatrické péče v České republice

Michal Fišer, MBA

34 let, výkonný ředitel Operátor ICT

Mgr. Et Mgr. Jana Solomonová

34 let,radní MČ Praha 8 pro kulturu, sport a volný čas

PhDr. Ing Matěj Fichtner, MBA

34 let, manažer

Radek Nepil

33 let, místostarosta MČ Praha 8

Mgr. Kateřina Halfarová

41, ředitelka Osmičky pro rodinu

Program

1.

Zvýšíme bezpečnost

 • Snížíme počet heren ze současných 50 na méně než 5 s přísnou kontrolou městské části.
 • Zajistíme více hlídek městské policie v ulicích ve dne a především i v noci - každému strážníkovi svůj rajón.
2.

Zlepšíme životní prostředí

 • Zajistíme rozvoj veřejných prostranství ve spolupráci s občany.
 • Prosadíme výsadbu stromů a rozumné umístění zeleně, která bude přístupná všem občanům.
 • Snížíme hlukovou zátěž na dopravně exponovaných místech.
 • Zrevitalizujeme Palmovku. Vrátíme zeleň parkům, vnitroblokům jejich původní funkci. Chceme Prahu 8 jako čisté a bezpečné místo.
 • Zabráníme zahušťování sídlišť, stavbě plynové elektrárny v Čimicích.
 • Zajistíme zvýšení čistoty u kontejnerů a kultivaci stání pro kontejnery stavbou podzemních zásobníků na separovaný odpad.
3.

Zlepšíme dopravní situaci

 • Zasadíme se o dobudování severní varianty pražského okruhu.
 • Zpřístupníme a zkvalitníme MHD, vybudujeme bezbariérové přístupy tam, kde chybějí. Snížíme čekací doby na přestupních uzlech a posílíme přeplněné linky.
 • Zasadíme se o systémové budování parkovišť P+R a zajistíme více parkovacích míst a to i na sídlištích.
4.

Podpoříme školství, kulturu, sport a volnočasové aktivity

 • Podpoříme vznik veřejných, soukromých i firemních školek s důrazem na dodržení výchovně vzdělávacího programu pro předškolní děti.
 • Vytvoříme ucelenou koncepci kultury na Praze 8 s cílem rozvinout nové i již zavedené kulturní akce pro veřejnost.
 • Podpoříme občanská sdružení, která posilují kulturní rozvoj v Praze 8.
 • Podpoříme turistický ruch.
 • Dokončíme cyklostezku Troja-Karlín-Libeň.
 • Podpoříme rozvoj běžeckých tras a cyklotras a dalších volnočasových projektů, např. single track v lesoparcích, lední kluziště, pétanque apod.

Akce

Kontakt

Matěj Fichtner praha8@anobudelip.cz
předseda oblastní organizace Praha 8
601 562 030