Jana Pešlová: Snažíme se vzbudit zájem obyvatel o Prahu 8

Zastupitelka Jana Pešlová je předsedkyní Komise pro školství a zároveň i předsedkyní Komise pro kulturu Rady městské části Praha 8. Jak kloubí tyto dva obory a jak fungují?

Jaké byly první dny v práci na radnici?

První dny na radnici byly velice zajímavé, seznamovala jsem se svou agendou jako předsedkyně Komise pro kulturu a volný čas a předsedkyně Komise pro školství a seznamovala jsem se také s personálním obsazením odborů. V počátcích jsme řešili například osazení Vánočního stromu na Karlínském náměstí, který nebyl před Vánocemi vůbec připraven. Naopak příjemnou novinkou pro mne byl první svatební obřad, který si jako „nováček“ užívám pokaždé, když jsem v roli oddávajícího.

Jste předsedkyní komise pro školství a zároveň předsedkyní komise pro kulturu a volný čas, mají tyto dvě funkce nějaké společné body? Jak se vám daří skloubit práci v těchto odlišných oborech?

Ač se může školství a kultura zdát jako odlišné obory není tomu tak, jelikož se v mnoha případech prolínají, či spolu dokonce kooperují. Například do mnoha kulturních akcí MČ Prahy 8 se snažím zapojit žáky našich základních a mateřských škol. Nejen jako návštěvníky, ale také jako autory či aktivní složku kulturních akcí. A to především na výstavách, ale také na charitativních akcích typu každoroční sbírky Myslíme na Vás apod. Školství se snažím zapojovat i do jiných odvětví, například do akcí odboru životního prostředí apod.

V červnu 2015 byla vyhlášena Cena Eduarda Štorcha pro nejlepšího učitele Prahy 8. Jaký účel má toto nové ocenění, kdo jej vlastně vymyslel?

Prvotní impulz přišel z hnutí Osmička Sobě, a jelikož se koalice shodla, že je tento návrh smysluplný, plně jej podpořila. V Komisi pro školství jsme reagovali relativně dlouhou diskusí ohledně kritérií, podle kterých by měli být učitelé každý rok odměňováni. Nakonec jsme rozhodli, že tato kritéria určí jednotlivé školské rady základních škol, které pak následně nominují jednoho až tři pedagogy na ocenění. Cena Eduarda Štorcha za pedagogický přínos by měla být oceněním pro nejlepšího učitele, který se během své dosavadní kariéry výrazně podílí na rozvoji a propagaci školy. Je oblíbeným pedagogem nejen u svých žáků, ale také u kolegů, dosahuje výborných pedagogických výsledků a v neposlední řadě vzdělává také sám sebe.

V poslední době jsme postřehli spoustu historických vlastivědných výstav, i několik velkých akcí, týkajících se historie spjaté s Prahou 8. Je to úmysl, vést obyvatele k lepšímu poznání místa, ve kterém bydlí?

Naším záměrem je seznamovat občany Prahy 8 s historií místa kde žijí a přibližovat i méně známe historické události. Událostí, kterou jsme na Praze 8 představili veřejnosti nově, byla oslava vysvěcení kostela sv. Vojtěcha v Libni, která se letos vázala k výročí 110 let od této události. V této akci chceme dále pokračovat každý rok a doufám, že se stane tradičním setkáváním obyvatel nejen Libně a okolí. Nově MČ představila také Historické slavnosti podepsání Libeňského míru a slavnosti připojení Libně ku Praze, kde otevřela libeňský zámeček veřejnosti. Nově jsme se jako MČ připojili také k Noci kostelů a již tradičně se účastníme Dnů evropského dědictví.  Co se týká výstav, snažíme se vždy tematicky doplnit nejen akce odboru (výstavy 110. Let kostela sv. Vojtěcha, Boj o trůny) ale také představit jednotlivé památky či osobnosti (výstavy Libeňský plynojem, Negrelliho viadukt či osobnosti české karikatury). Doufáme, že lidem ukážeme zajímavosti, o kterých třeba ani nevěděli, a že si tak vybudují k Praze 8 dobrý vztah a zájem o dění i vývoj své čtvrti.

Jak se vám daří kloubit práci na radnici s osobním životem? Stíháte koníčky? Co děláte nejraději ve volném čase?

V současné době jsem musela své zájmy a koníčky s ohledem na pracovní tempo trochu omezit i přes to, že například návštěvy výstav a poznávaní památek a kulturního dědictví, které tvoří velkou část mého volného času, jdou ruku v ruce s mým zaměstnáním. Trochu méně se věnuji rodině a přátelům a proto se snažím veškerý ostatní volný čas věnovat právě jim, nejčastěji u dobrého jídla nebo kávy.

18. 9. 2015