Matěj Fichtner: Pokud se osvědčí, budeme v centrálních nákupech pokračovat

Hnutí ANO na Praze 8 udělalo zásadní krok k vytyčenému cíli – zlepšení hospodaření městské části. Změnili jsme systém nákupu zemního plynu pro úřad i jím zřízené instituce. Pokud se systém osvědčí, prosadíme jeho použití i při nákupu jiných energií a komodit.

Městská část pod naším vedením poprvé ve své historii vypsala výběrové řízení na dodavatele zemního plynu. A to pro budovy úřadu i pro všechny příspěvkové organizace. Nový dodavatel bude plyn zajišťovat na 66 odběrných místech. Na zlomovou událost v řízení městské části jsme se ptali místostarosty Matěje Fichtnera:

 

Osmá městská část má své „poprvé“ na poli, kde jiní fungují již běžně, jak to?

Protože se dosud v Praze 8 nikdo nevěnoval snižování nákladů. Z privatizace bytového fondu získala Praha 8 jednorázově obrovské příjmy, které umožnily minulému vedení utrácet nad poměry. Takže nějaké ceny energií nikoho nezajímaly.

 

Jak se soutěžily dodávky energií, konkrétně tedy zemního plynu, do této doby? 

Nijak. Smlouvy s dodavateli jsou až na výjimky staré.

 

Jaké výhody má elektronická aukce a vůbec systém centrálního nákupu?

Centrální nákup spočívá v tom, že zboží a služby, které nakupují jednotlivá nákupní místa (například školy nebo další příspěvkové organizace) samostatně, se sdruží do jednoho balíku, a nakupují se najednou. To umožní dosáhnout množstevních slev a tím pádem i lepších cen. Elektronická aukce potom stlačí ceny na minimum, což je velmi žádoucí u dodávek, u kterých nejsou žádné požadavky na kvalitu – např. právě u energií.

 

Pokud vyhodnotíte projekt centrálního nákupu zemního plynu jako výhodný, jak budete postupovat při nákupech dalších energií? Dá se tento systém převést i na nákup jiných komodit?

Zemním plynem jsme začali, protože je jeho nákup nejjednodušší. Pokud se projekt osvědčí a dosáhneme úspor, budeme pokračovat elektřinou, která je sice mírně složitější než plyn, ale stále velmi jednoduchá. Teplo je již složité, protože každý objekt úřadu je specifický a existují i různé způsoby vytápění, které to celé komplikují. Nicméně centrálně se dá nakupovat i spotřební materiál, což by také mohlo přinést další úspory. 

21. 7. 2015