Radní Anna Kroutil: Dotace jsou pro projekty životního prostředí nezbytné

Jak důležité jsou dotace a o revitalizaci Karlínského náměstí se dočtete v rozhovoru s radní pro životní prostředí a čerpání dotací, Annou Kroutil.

Na radnici jste již šestým měsícem. Jaké byly první dny v nové práci? A jak se liší od těch současných?

První dny v nové práci byly vzhledem k dané agendě, kterou je životní prostředí a evropské fondy, velmi náročné.  Museli jsme zkontrolovat a přehodnotit projekty jako je např. Revitalizace Karlínského náměstí, Snížení energetické náročnosti budov MŠ, Gerontologického centra a budovy o. s. Fokus. I když člověk už šestým měsícem pracuje na úřadě, množství práce a řešení problémových situací neubývá.

 

S jakými jste přicházela ambicemi? Jaké podnikáte kroky k jejich naplnění? Anebo už jste splnila nějaký svůj vytyčený cíl?

Na úřad jsem přišla s úmyslem čistší „Osmičky“, udržovanější co se parků a veřejných ploch týče, dále jsem byla připravena usilovat o získání dotací na projekty MČ, které by měly přínos nejen pro občany, ale i pro úřad. Každý den se posouvám dále v naplňování těchto úmyslů, které jsou dlouhodobým a nekončícím procesem. Z krátkodobého hlediska se nám podařilo stáhnout projekty na Snížení energetické náročnosti, které byly podány na Správu Financí Ministerstva životního prostředí, a ve kterých bylo žádáno o dotaci na základě studie, nikoliv projektové dokumentace. Projekty jsme předložili znovu na základě hotových projektových dokumentací, a nyní mohu říci, že jsou SFŽP odsouhlaseny a budou proplaceny z evropských prostředků.

 

MČ v současné době revitalizuje Karlínské náměstí. Co Vám tento projekt přináší a co přinese městské části??

Realizace revitalizace Karlínského náměstí byla dlouho očekávána, a to, že se podařilo danou investiční akci dotáhnout až do fáze realizace, je zásluhou nejednoho úředníka a celého týmů osob, které jsou s akcí spojeni. Vzhledem ke stavu náměstí přichází jeho obnova a s ní spojené práce, jako např. vykácení nemocných stromů, právě včas. S ohledem na umístění parku a jeho význam pro občany jsem ráda, že tento park bude mít opět využití nejen pro malé, dospívající, ale i starší občany, pro které tam budou instalovány volně využitelné cvičící a pohybové nástroje. Obnova Karlínského náměstí do jeho původní podoby naváže svým ztvárněním na park Invalidovna a Kaizlovy sady.

 

Projekt je financován z evropských fondů – na co evropské fondy vaše agenda ještě využívá? Jak plánujete čerpat dotace i do budoucna

Pokud by revitalizace nebyla z části financována z evropských fondů, nebylo by v současné situaci možné tuto investiční akci realizovat z rozpočtu městské části. Z evropských fondů je v současné době realizován projekt Revitalizace Karlínského náměstí, Revitalizace památníků protifašistického odboje – Kobyliská střelnice, dále bude v následujících měsících realizováno zateplení třech mateřských škol, gerontologického centra a budovy o. s. Fokus. Do budoucna bychom chtěli z evropských prostředků financovat např. stacionární měřič emisí na autobusové zastávce Ládví.

 

Jak vlastně vypadá váš běžný týden? Máte čas oddělit pracovní kariéru a volný čas? Stíháte koníčky?

Každý týden se něčím liší a vzhledem k agendě, která spadá do mé gesce, je to někdy více o stížnostech občanů, jindy o přípravě projektů tak, aby mohly být podpořeny z evropských peněz. Na mé pracovní pozici je člověk v práci, i když zrovna není v kanceláři, či se nenachází na nějakém jednání. Momentálně jsem koníčky odložila, protože na ně nezbývá čas, který jsem raději věnovala v rámci celorepublikové dobrovolnické akce Give and Gain Day práci v Klokánku na Praze 8 nebo úklidu před nadcházejícím Avon pochodem, který bude zakončen na území MČ Praha 8.

27. 5. 2015