Setkejme se u kulatého stolu

Od poloviny října do konce listopadu se můžete setkat s radními a zastupiteli za ANO na sedmi místech Prahy 8. Rádi s vámi budeme diskutovat, a především přivítáme nové nápady a podněty pro naši práci.

Od 19. října do 25. listopadu proběhne celkem sedm setkání s obyvateli osmé městské části. Naleznete nás u kulatých stolů pokaždé od 17 do 19 hodin, kde budeme rádi diskutovat o tom, co bychom měli na Praze 8 podpořit, na co se zaměřit a jaké oblasti a jak vylepšit.

První setkání již proběhlo v pondělí 19. října v KD Ládví. Za ANO se jej účastnil místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner, který má na osmičce na starost finance, školství, organizační rozvoj městské části a otázky auditů.  Desítky zájemců přinášely podnětné návrhy především ze svého okolí. Na Ládví se diskutoval nejvíce problém s dopravou, spousta témat se zabývalo životní prostředí, ale na pořadu byla i diskuse o školství a sociálních službách.

No a kde nás najdete příště? Ve středu 21. října se další setkání uskuteční v ZŠ Lyčkovo Náměstí v Karlíně. Na návrhy od místních si tu počkají radní pro majetek Radomír Nepil, a radní Anna Kroutil, která v rámci eurofondů a životního prostředí dohlíží na finišující obnovu Karlínského náměstí.   

První listopadové setkání bude ve středu 4. na ZŠ Libčická. Zde se s vámi budou bavit zastupitel Michal Fišer, předseda Komise pro obecní majetek, a také docent Bohumír Garlík, zastupitel a předseda Komise pro územní rozvoj a památkovou péči. Na docenta Garlíka budete moci narazit i 9. listopadu v KD Krakov.

Úterý 10. listopadu se s námi můžete potkat přímo v „bílém domě“ neboli „kachlíkárně“, jak se také říká budově Úřadu MČ v Libni. Kromě radních NepilaKroutil zde budou i místostarostka Alena Borhyová, v jejíž gesci se nachází kultura, senioři, mládež i volný čas, a také Jana Pešlová, předsedkyně Komise pro kulturu a volný čas a Komise pro školství. S tou se budete moci setkat i 23. listopadu v ZŠ Na Šutce.

25. listopadu nás čeká poslední setkání na ZŠ Hovorčovická, kde narazíte na místostarostku Borhyovou, radní Kroutil i zastupitele FišeraPešlovou.

Těšíme se na vás, a čekáme podnětné nápady i připomínky k naší práci!

 

 

 

Naši účast najdete přehledně v této tabulce:

 

 

19.10.

KD Ládví

21.10.

ZŠ Lyčkovo náměstí

4.11.

ZŠ Libčická

9.11.

KD Krakov

10.11.

ÚMČ Praha 8

23.11.

ZŠ Na Šutce

25.11.

ZŠ Hovorčovická

Borhyová, A.         X   X
Fichtner, M. X            
Fišer, M.     X       X
Garlík, B.     X X      
Kroutil, A.   X     X   X
Pešlová, J.         X X X
Nepil, R.   X     X    
19. 10. 2015