Výstava „110 let kostela sv. Vojtěcha v Libni“

1. dubna byla vernisáží v budově úřadu MČ Praha 8 uvedena výstava „110 let kostela sv. Vojtěcha v Libni“ , kterou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a farností sv. Vojtěcha připravil Odbor kultury MČ Praha 8. Výstava tu bude umístěna až do 24. dubna. O víkendu 25. a 26. 4. pak bude přemístěna do kostela sv. Vojtěcha při příležitosti pouti a oslav 110. výročí jeho vysvěcení.

Kostel sv. Vojtěcha byl postaven roku 1905 kvůli zvyšujícímu se počtu obyvatel Libně, pro jejíž duchovní účely již nedostačovala kaple Libeňského zámku. Zajímavostí je, že kostel je projektován jako provizorium, čemuž odpovídají i použité materiály. Jedná se o unikátní sakrální stavbu v architektonickém stylu florální secese. Vzhledem k tomu, že v té době bylo standardem stavět sakrální stavby v historizujícím stylu, jsou secesní sakrální stavby výjimečné.

Expozice na deseti velkoformátových panelech mapuje vznik a vývoj kostela od jeho zrodu až po současnost. Můžete zde zhlédnout stavební plány, návrh nerealizované stavby nového kostela, originál kroniky z devatenáctého století, či liturgické předměty a knihy, vystavené ve vitrínách. Materiály a texty dala dohromady zastupitelka za ANO Jana Pešlová s pomocí úředníků odboru kultury.

Výstava vyvrcholí v sobotu 25. dubna oslavou výročí libeňského kostela. Na pouti před kostelem bude zhruba dvacet stánků s rukodělnými řemesly i staročeskou tematikou. Nebude chybět občerstvení a zábava pro děti – opravdový ruční kolotoč.

 

8. 4. 2015